ER FORNØYD: Leder Knut Magne Ellingsen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener det er flere seire for funksjonshemmede og kronisk syke i budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF. FOTO: Terje Skåre.
ER FORNØYD: Leder Knut Magne Ellingsen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener det er flere seire for funksjonshemmede og kronisk syke i budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF. FOTO: Terje Skåre.

- Budsjettseire for funksjonshemmede

Leder Knut Magne Ellingsen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon beskriver budsjettforliket som en tydelig seier for funksjonshemmede og kronisk syke.

Barnetillegget skal fortsatt behovsprøves, men det vil innføres et tak på 95 prosent av inntektsgrunnlaget. I tillegg er voksenopplæringsmidlene sikret, opplyser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i en pressemelding. 

- Det er svært gledelig å se at Venstre og KrF har bidratt til å snu flere saker som vi har vært svært kritiske til i våre merknader til statsbudsjettet, sier leder Knut Magne Ellingsen.

Denne høsten har det vært mye debatt om barnetillegget for uføre. Det førte også til store protester da regjeringen foreslo et dramatisk kutt i voksenopplæringsmidlene.

FFO har satt opp en egen liste med saker de mener er viktige seire for funksjonshemmede og kronisk syke:

 • Barnetillegget for uføre fortsetter å være behovsprøvd, men det vil innføres et tak på 95 % av inntektsgrunnlaget.
 • Voksenopplæringsmidlene var opprinnelig foreslått kuttet med 40 millioner kroner, men forhandlingene har ført fram, og det vil ikke bli kuttet.
 • Skatteklasse 2 for ektepar bevares.
 • 1 000 tiltaksplasser for funksjonshemmede ble foreslått kuttet, men beholdes.
 • Økning på 200 plasser for varig, tilrettelagt arbeid (VTA).

I tillegg mener FFO at det er flere saker i budsjettforliket som er verdt å merke seg:

 • Økningen i barnehagemakspris utsettes til 1. mai 2015.
 • 10 millioner kroner ekstra til Fontenehus.
 • 51 mill. kr. til utvidelse av gratis kjernetid i barnehage for fire og femåringer i lavinntektsfamilier.
 • 9,8 mill. kr. til tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne – universell utforming.
 • 200 mill. kr. til økt innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1. og 4. trinn.
 • Grensen for lønnsoppgaveplikt i friville organisasjoner økes til 8 000 kr.