FORFALT: Slik så Jolie ut etter at hun hadde blitt overlatt til seg selv i lang tid, uten nødvendig stell og fôr. Foto: Privat.
FORFALT: Slik så Jolie ut etter at hun hadde blitt overlatt til seg selv i lang tid, uten nødvendig stell og fôr. Foto: Privat.

Christine krevde erstatning:
- Hesten min Jolie ble vanskjøttet

Christine Sørby Johansen (36) fra Sarpsborg investerte alt hun hadde av tid og kjærlighet i sin vakre konkurransehest. Da faren døde, måtte Christine sette bort hesten til en profesjonell stall. Det ble skjebnesvangert både for hesten og Christine.

I 2001 kom det en helt spesiell hoppe til verden. Moren var nederlandsk, faren svensk. Genene var de aller beste. Her var det sprang og dressur i skjønn forening, forfedre med OL-deltakelse og priser og trofeer i lange travbaner. Dessuten var hun usedvanlig flott å se på.

- Hun var fantastisk vakker, forteller Christine Sørby Johansen til dinerstatning.no

Hun ga hesten det passende navnet ”Qui Dame De Jolie”. Vakker.

- Det var barnet mitt. Jeg var med på fødselen og alt som skjedde med henne, forteller Christine.

Hun og faren var stolte eiere. De så hvordan Jolie de neste 10 årene utviklet seg til å bli en suksessfull og hyppig premiert hest med en antatt markedsverdi på nærmere 1,5 millioner kroner.

Problemene startet da pappa gikk bort

Men i 2011 startet det som skulle utvikle seg til en tragedie for både Christine og hesten. Faren til Christine gikk bort. Det var han som hadde dekket mesteparten av de økonomiske utgiftene til hesteholdet.

- Jeg hadde ikke økonomi til å ordne alt på egenhånd. Jeg skjønte at jeg måtte sette bort Jolie, men jeg ville beholde henne til jeg fant riktig partner. Det var mange som var interesserte i å ta vare på hesten, forteller Christine.

Opprørt
OPPRØRT: Christine Sørby Johansen eier Jolie, og trodde hesten var i de beste hender da hun satte den bort til en profesjonell stall. Men Christine fikk sjokk da hun så igjen hesten et snaut år senere. Foto: Privat.

Hun ble til slutt enig med en stall et annet sted i Østfold. Den var drevet av velrennomerte hestefolk med toppidrettserfaring og sunne ambisjoner. Det var en stor stall med alle fasiliteter. Jolie utviklet seg positivt også det neste året.

- Jeg så henne i aksjon på et stevne. Hun var helt fantastisk og vant klassen sin, minnes 36-åringen.

Stallen var flink til å holde Christine oppdatert på Jolies tilstand og utvikling. Samarbeidet var egentlig helt perfekt. Men så stoppet plutselig all dialog. Christine fikk et anonymt tips om at eierne var på ferie i Thailand og at hesten hennes slett ikke hadde det bra. Hun bestemte seg for å reise ut til stallen og sjekke selv.

- Jeg trodde ikke det jeg så. Var virkelig dette hesten min! Jolie var helt vanstelt. Det skal mye til for at en hest skal ramle sammen så fort. Det var helt forferdelig, forteller Christine - og tenker på det nesten ugjenkjennelige blikket til sin elskede hest.

Fra millionverdi til slakteferdig hest

Christine ble sjokkert av synet som møtte henne. Jolie så slakteferdig ut. Eierne var borte.

Det viste seg at stallen hadde gått konkurs. Og Jolie hadde fått en gaffelbåndskade.

- Antakelig hadde de konkludert med at de ikke kunne bruke henne lenger fordi det ville bare medføre utgifter. Da var det enklere å kvitte seg med henne. Bruk og kast, sier Christine oppgitt.

I toppform 
I TOPPFORM: Jolie var et prakteksemplar av en hest med flotte gener. Hun vant en rekke konkurranser og hadde en verdi på over en million kroner. Foto: Privat.

Verdien på den flotte millionhesten var redusert til null på bare noen måneder.

- Det tok to år før Jolie ble frisk igjen. Hun er ikke tilbake på samme nivå som før, men er nå plassert hos en fantastisk jente som tar vare på henne som sitt eget barn. Det er jeg veldig takknemlig for, sier Christine.

Kontaktet erstatningsadvokater

Christine forsto at hun trengte profesjonell advokatbistand, og kontaktet derfor advokat Cecilie Waage i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Waage jobber på advokatfirmaets avdelingskontor i Halden, og er ekspert på forsikringsrett og erstatningsrett.

- I de aller fleste tilfeller går det bra og helt etter planen når man overlater dyret sitt i andres varetekt, men noen ganger blir dyret skadet, enten ved at det bevisst blir påført skade eller ved andre uheldige omstendigheter. Jolie er et slikt tilfelle, sier advokat Cecilie Waage til dinerstatning.no.

Waage forteller at du som eier har et ansvar ifølge dyrevelferdsloven for ikke å overlate dyret til noen du tror ikke vil behandle det forsvarlig. Her handlet Christine i god tro, ifølge Waage.

- Når man overlater ansvaret for et dyr med så stor verdi som en hest til andre, så gjelder det samme som om det hadde vært en verdifull gjenstand: sørg for å ha en skikkelig kontrakt som regulerer forholdet, sier Waage.

Trist syn
TRIST SYN: Christine tok bilder av Jolie, som nesten ikke var til å kjenne igjen. Den topptrente og vakre hesten var i i følge Christine «slakteferdig». Foto: Privat.

- Mange tenker på advokater som noe man bruker når man skal i retten, men en viktig del av jobben vår går ut på å forebygge konflikter, påpeker erstatningsadvokaten.

- Seriøse staller har ansvarsforsikring

Waage anbefaler også at du sjekker ansvarsforsikringen til dem som skal ha ansvaret for dyret.

- At du har forsikret ditt eget dyr er selvsagt, men slike forsikringer dekker ikke alt, og har ofte høy egenandel. En seriøs stall eller kennel har en ansvarsforsikring, og du bør sørge for å få oppgitt navnet på forsikringsselskap samt forsikringsnummeret, anbefaler Cecilie Waage.

- Dersom noe skulle skje med dyret ditt, er det ofte lettere å forholde seg til et forsikringsselskap enn å skulle kreve penger av en privatperson eller et firma, fortsetter advokaten.

Under en ansvarsforsikring får du ofte også dekket dine nødvendige advokatutgifter dersom det oppstår et skadetilfelle, og dersom du ikke kommer til enighet med motparten, har de fleste en rettshjelpsforsikring som kan komme til anvendelse dersom saken må bringes inn for retten.

- Det er ingen lov som regulerer spørsmålet om hvilke krav du har dersom dyret ditt blir påført skade. Et krav bygger på det som kalles ulovfestet rett, sier Waage.

- Et grunnleggende krav er at den som har skadet dyret må ha opptrådt uaktsomt. Det vil si at vedkommende ikke har handlet slik man bør i den aktuelle situasjonen. Et eksempel er å la et dyr bli stående uten forsvarlig tilsyn, sier erstatningsadvokaten.

Får ikke erstatning

For å få erstatning må du ha et økonomisk tap, og det økonomiske tapet må ha oppstått på grunn av skadevolders handling eller unnlatelse. Et eksempel på økonomisk tap er utgifter til dyrlege og opptrening som følge av at dyret har stått uten tilsyn.

Cecilie Waage
REGULER FORHOLDET: - Når man overlater ansvaret for et dyr med så stor verdi som en hest til andre, så gjelder det samme som om det hadde vært en verdifull gjenstand: Sørg for å ha en skikkelig kontrakt som regulerer forholdet, sier advokat Cecilie Waage i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

- En advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett vil raskt kunne gi svar på hva du eventuelt kan kreve dersom dyret ditt har blitt skadet, sier advokat Cecilie Waage.

I Christines tilfelle har hun ikke et ansvarsforsikringsselskap å forholde seg til, og siden stallen er konkurs blir det vanskelig å få erstatning for skadene hesten er påført.

- Min oppfordring til alle hesteeiere er å sørge for å utforme en ordentlig kontrakt på forhånd, og forsikre seg om at de som skal ta seg av hesten har en tilfredsstillende ansvarsforsikring, slik at man unngår å havne i samme situasjon som Christine Sørby Johansen. Da ville trolig utfallet blitt annerledes, også for Christine sin del, avslutter advokat Cecilie Waage til dinerstatning.no.