Kiropraktor Eirik Bjargo kommenterer:
Manglende behandling av nakkeskade kan påvirke hjernen din

Det kan være viktig med rask behandling av kiropraktor hvis du er påført nakkesleng eller whiplash. Låsninger av ledd i rygg eller nakke har en direkte effekt på hjernens evne til å tolke og reparere fysiske plager, skriver kiropraktor Eirik Bjargo.

Eirik Bjargo

Kommentar

Eirik Bjargo
Kiropraktor i Klinikk for Alle

Telefon: 95076535
E-post: ebjargo@online.no

Hvis nervesystemet skal fungere optimalt, er det avhengig av sunn stimulanse fra sanseceller i nakken og ellers i ryggsøylen. Når det oppstår funksjonsforstyrrelser, resulterer dette i en svekkelse av nervesignalene og mindre aktivering av sentralnervesystemet. 

Dette hemmer nervesystemets evne til å tolke omgivelsene og til å gjøre de nødvendige reguleringer i kroppen for å unngå plager.  

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Kliniske studier og erfaring viser at personskader som følge av for eksempel nakkesleng, fall, plutselige over- eller feilbelastninger, idrettsskader og forkjærte arbeidsstillinger forårsaker funksjonsforstyrrelser i rygg- og nakkesøylen i form av leddlåsninger og muskelsmerter. 

Dette kan føre til nakke-, rygg-, ben- og armsmerter, ulike former for hodepine, svimmelhet, balansebesvær, svekket muskelstyrke, stivhet og spenninger. 

Ingen symptomer

Studier foreslår også at funksjonsforstyrrelsene kan ligge latente i årevis uten å gi symptomer. Dette gjør deg utsatt for låsninger og tilstivnelser på grunn av blant annet svekkete signaler til støttemuskulaturen. 

Ved hjelp av moderne teknologi viser nå nyere nevrofysiologiske forskningsstudier utført av professor og forsker i nevrofysiologi, Heidi Haavik, at manipulasjon av leddlåsninger i rygg eller nakke har en direkte effekt på hjernen.  

Kroppen lærer noe nytt

Straks en låsning er borte, så kan hjernen igjen tolke signaler fra det underliggende problemet og rette opp i det på egen hånd.  Denne overraskende store påvirkningen av hjerneaktiviteten gjennom spesifikk kiropraktisk behandling er sammenfallende med dagens vitenskapelige nevrofysiologiske forståelse.  

Behandlingen krever ofte repeterende oppfølging da dette fører til en læringsprosess for kroppen i likhet med å lære noe nytt – man lærer seg å få en god nakke eller rygg med et endret bevegelsesmønster.  De fleste av disse funksjonsforstyrrelsene er ukompliserte.   

Viktig med rask behandling

Klinisk erfaring og studier viser at tidlig behandling etter en skade gir raske og varige resultater. 

Ut fra egen erfaring gjennom snart 40 års kiropraktor-praksis forutsetter dette imidlertid at terapeuten innehar høy kompetanse på funksjonell nevrologi og tekniske manuelle ferdigheter - og ofte i et tverrfaglig samarbeid der faglig prestisje blir satt til side. 

Autoriserte kiropraktorer med seks års universitetsutdannelse som besitter denne kompetansen, er naturlig primærkontakt for vurdering og eventuell behandlingsoppfølging. Denne kvalifiserte gruppen bør benyttes i mye større grad enn i dag.  

I et senere erstatningsoppgjør kan det også være avgjørende at de akutte nakke- og ryggsymptomene dokumenteres av behandler i løpet av de første to til tre døgn etter en ulykke. 

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Presisjon og hurtighet er nødvendig

Siste forskning viser at presisjon og hurtighet i manipulasjonsutførelsen har avgjørende betydning for de nevrofysiologiske forandringer som kreves for å oppnå det ønskede behandlingsresultat. 

Dette må det tas hensyn til i en biopsykososial modell der fysisk, psykisk og kjemisk stress vurderes i et større klinisk bilde, ikke minst med hensyn til påvirkningen på nervesystemet.  Man søker konkret kunnskap så langt det lar seg gjøre, men klinisk pragmatisme må ikke undervurderes i disse tilfeller.  

Politikere og forsikringsselskaper må på banen

Det er mye kunnskap, men ofte mindre klokskap i behandlingsregimene rundt omkring.  En individuell tilnærming er helt essensielt.   

Samfunnsøkonomisk vil alle parter vinne på en lettere finansiell ordning for store grupper behandlingstrengende, ikke minst i den innledende akutte fasen.  

Mange kan på denne måten unngå redusert bevegelsesmønster og vedvarende plager med større slitasjeforandringer. Her bør politikere og forsikringsselskaper sterkere på banen.     

Les mer om erstatning ved nakkeskade her.