VANSKELIG SITUASJON: Hjemme i Bremanger er sterke smerter og tunge tanker en del av Cathrine Førde Torvangers hverdag. Hun ser mørkt på sin egen situasjon, og er i ferd med å miste håpet om et bedre liv. Foto: Privat.
VANSKELIG SITUASJON: Hjemme i Bremanger er sterke smerter og tunge tanker en del av Cathrine Førde Torvangers hverdag. Hun ser mørkt på sin egen situasjon, og er i ferd med å miste håpet om et bedre liv. Foto: Privat.

Trafikkskade og erstatning:
Cathrine brakk rygg og nakke da traktoren veltet

Cathrine Førde Torvanger fra Bremanger var bare 17 år gammel da traktoren hun satt i veltet, og hun engasjerte ikke advokat i erstatningsoppgjøret mot Gjensidige Forsikring. I dag er 25-åringen uten jobb og lever med sterke smerter. 

- Jeg er forbannet på Gjensidige Forsikring for måten de har behandlet meg på. De vil ikke tro på meg, sier Cathrine Førde Torvanger (25) til dinerstatning.no.

Det er 29. januar 2008. Cathrine og søsteren er passasjerer i en traktor som krasjer i en fjellvegg og velter på riksvei 616 i Bremanger i Sogn og Fjordane. 

- Jeg var sikker på at vi skulle dø, sier hun. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Men Cathrine overlever. På ulykkesstedet skriker den da 17 år gamle jenta høyt på grunn av voldsomme smerter i rygg og nakke. 

- Da jeg kom til bevissthet var ryggen og nakken helt fremoverbøyd, og jeg klarte ikke å reise meg opp. Det tok ikke lang tid før jeg segnet om i en grøftekant ved veien med sterke smerter, forteller Cathrine om den dramatiske hendelsen. 

Fikk brudd i nakke og rygg

17-åringen blir fraktet til sykehuset i Førde. Der konstaterer legene at Torvanger har blitt påført nakkebrudd med tillegg av små kompresjonsbrudd i ryggen. I seks uker etter ulykken må Cathrine gå med stålkorsett og nakkekrage.

Torvangers skader etter ulykken ble vurdert til 15 prosent medisinsk invaliditet, som ga henne krav på utbetaling under en privattegnet barneulykkesforsikring med 95.414 kroner. I tillegg hadde hun krav på menerstatning som utgjorde 136.000 kroner. Torvanger fikk også dekket påførte utgifter med 1412 kroner. 

Utover dette tilbød forsikringsselskapet 20.000 til dekning av fremtidige utgifter og 265.000 kroner som en risikoerstatning for eventuelt fremtidig inntektstap. 

Noe av erstatningen ble utbetalt underveis, slik at Torvanger til slutt fikk et endelig tilbud om sluttutbetaling på 200.000 kroner. 

I tilbudet viste forsikringsselskapet til at usikkerhet knyttet til Torvangers fremtidige ervervsmessige situasjon var for stor til å beregne et nøyaktig skaderelatert tap, og de tilbød henne derfor en risikoerstatning.  

- Jeg var bare 21 år gammel. For meg var 200.000 kroner mye penger. Det virket som et godt tilbud, sier Cathrine.

Torvanger forteller at Gjensidige Forsikring informerte om at hun kunne engasjere advokat, men at forsikringsselskapet ikke oppfordret henne til å gjøre dette, til tross for at hun bare var 21 år gammel. 

- Jeg kunne ikke noe om erstatningsrett, og trodde ikke at jeg trengte advokat. Jeg forsto rett og slett ikke rekkevidden av hva jeg gjorde. Det angrer jeg veldig på i dag, sier Cathrine – som aksepterte tilbudet om risikoerstatning fra Gjensidige Forsikring 3. januar 2012. 

traktorvelt
VELTET: - Jeg var sikker på at vi skulle dø, sier Cathrine Førde Torvanger om den dramatiske traktorulykken på riksvei 616 i Bremanger 29. januar 2008. Foto: Åge Senneset.

Ville ha fast jobb – falt utenfor arbeidslivet

På dette tidspunktet var Torvanger godt i gang med kurs hos NAV, og håpet å komme raskt ut i arbeidslivet. Drømmen var å jobbe på fiskebåt. 

- Jeg levde med smerter hver dag, men jeg hadde god tro på at jeg skulle klare å få meg en fast jobb, slik at jeg kunne gå videre med livet mitt, sier Cathrine. 

Men slik gikk det ikke. De siste årene har Cathrines helsesituasjon blitt verre. 

- Helsen min har gradvis forverret seg. Jeg har samme type smerter som tidligere, men de kommer hyppigere og er mer intense enn før, forteller hun. 

I dag spiser Torvanger smertestillende medisiner nærmest daglig for å holde plagene i sjakk.  

- Jeg lever med sterk hodepine og konstante smerter i ryggen. I tillegg plages jeg av vond og stiv nakke, forteller Cathrine åpenhjertig. 

25-åringen forteller at helseplagene gjør at hun ikke klarer å jobbe 100 prosent. Dette har ført til et betydelig inntektstap i årene etter traktorulykken. Torvanger har i dag praksisplass to dager i uken hos en bedrift i regi av NAV, men hun har ikke vært på arbeidsplassen de siste tre ukene på grunn av helseplagene.

- I tillegg kommer det økonomiske tapet jeg vil lide fremover i tid som en følge av nedsatt arbeidsevne, forteller Cathrine. 

Ta kontakt for gratis samtale her hvis du er skadet i en trafikkulykke.

Tok kontakt med advokat

Torvanger forteller at hun befinner seg i en håpløs situasjon med skrantende helse og stort inntektstap. Hun ser ingen mulighet for å kunne leve et verdig liv slik situasjonen er nå. 

25-åringen valgte derfor å kontakte advokat Monica Ervik i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen

Ervik bistår skadelidte etter trafikkulykker, og er ekspert på personskade og erstatningsrett. 

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning etter trafikkulykke

Ervik ønsker å gjenoppta saken. Advokaten mener at 25-åringens økonomiske tap er langt høyere enn det hun fikk utbetalt i risikoerstatning, fordi Torvanger så langt ikke har kommet tilbake i jobb, slik som forutsatt i oppgjøret med Gjensidige Forsikring. 

Men Gjensidige Forsikring ønsker ikke å behandle saken på nytt. De har avslått kravet. Torvanger vurderer nå å ta ut søksmål mot selskapet for å få erstatningen hun mener hun har krav på etter traktorulykken.

- Jeg mener at Gjensidige har vurdert vilkårene for gjenopptak feil. Torvanger har på ingen måte fått kompensert det økonomiske tapet hun har lidt og vil lide, og som hun har lovfestet krav på å få erstattet under bilansvaret, sier Ervik.

Monica Ervik 2
KRITISK: Torvangers advokat Monica Ervik ønsker å gjenoppta saken. Hun mener at 25-åringens økonomiske tap er langt høyere enn det hun fikk utbetalt i risikoerstatning, fordi Torvanger så langt ikke har kommet tilbake i jobb, slik som forutsatt i oppgjøret med Gjensidige Forsikring. 

Advokaten mener Torvangers sak er et godt eksempel på hvorfor skadelidte må kontakte advokat før de aksepterer et erstatningsoppgjør.

- Det er mange som opplever det samme som Cathrine, så hennes historie er ikke unik. Mange skadelidte havner i en økonomisk vanskelig situasjon etter en ulykke når inntekter faller bort og utgifter til behandling øker. Et tilbud om risikoerstatning kan i slike tilfeller være fristende, men i det lange løp risikerer du å tape langt mer, sier advokat Monica Ervik.

Som erstatningsadvokat ville hun aldri ha anbefalt Torvanger å godta tilbudet fra Gjensidige Forsikring. Ervik forteller at hennes råd ville vært å avvente avslutning av saken til Torvanger visste mer om sin ervervsmessige situasjon.

- Torvangers sak er et illusterende eksempel på hvorfor skadelidte bør kontakte advokat før de aksepterer et erstatningsoppgjør. På den måten kan de være sikre på at alle sider av saken er belyst før den blir avsluttet, forteller Ervik.
 
- Torvanger føler seg dårlig behandlet av Gjensidige Forsikring. Har hun grunn til det?

- Gjensidige har orientert Torvanger om bakgrunnen for tilbudet om risikoerstatning, og at det innebærer en risiko for henne fordi hennes ervervsmessige situasjon kan endre seg. Torvanger ble imidlertid aldri orientert om «worst case», altså hva hun risikerte å tape hvis hun ikke kom tilbake i arbeid. Hun hadde derfor ikke et beløp å sammenligne tilbudet med, sier Ervik. 

- Torvanger ble også orientert om gjenopptaksmuligheten, men ikke om at det i praksis er veldig strenge vilkår og derfor veldig vanskelig å få en sak gjenopptatt. Samtidig var Torvanger ung, og hennes fremtidige situasjon var helt uavklart, sier hun. 

- Jeg synes Gjensidiges behandling av denne saken er kritikkverdig, og stiller spørsmål ved om selskapets behandling av Torvanger er i samsvar med de verdier som forsikringsselskapet ønsker å identifisere seg med, sier advokat Monica Ervik.

Er i ferd med å miste håpet

Hjemme i Bremanger er sterke smerter og tunge tanker en del av Cathrine Førde Torvangers hverdag. Hun ser mørkt på sin egen situasjon, og er i ferd med å miste håpet om et bedre liv. 

Torvanger er forbannet på Gjensidige Forsikring, som hun mener burde ha informert henne bedre, slik at hun hadde forstått hvorfor hun burde engasjere advokat før hun tok stilling til tilbudet. 

- Fremtiden min er dyster. Jeg er bare 25 år, og har egentlig hele livet foran meg. Det eneste jeg ønsker meg, er en fast jobb i 100 prosent stilling, men det kommer jeg aldri til å klare, sier hun. 

- Hvis livet mitt er som dette når jeg er 25. Hvordan blir det når jeg er 35? Jeg tør ikke engang å tenke på svaret, sier Cathrine Førde Torvanger.

- Avslutningen kom etter initiativ fra Torvanger

Informasjonssjef for konserninformasjon i Gjensidige Forsikring, Arne Voll, understreker at selskapet ikke kan kommentere Cathrine Torvangers sak i detalj på grunn av taushetsplikt. 
 
- Det er korrekt at vi avsluttet en skadesak vinteren 2012 med Torvanger, etter en trafikkulykke 29. januar 2008, sier Arne Voll til dinerstatning.no.

Voll forteller at avslutningen kom etter initiativ fra Cathrine Torvanger selv fordi hun ønsket å legge saken bak seg. 

- Vi hadde gjennom saksbehandlingen aktivt bistått Torvanger med å få på plass hennes offentlige rettigheter, og fant da å kunne etterkomme hennes ønske om en avslutning av saken. Vi presiserte imidlertid at hun kunne komme tilbake til oss om hennes situasjon endret seg vesentlig, både når det gjaldt medisinske og ervervsmessige forhold, forteller han.
 
- Har oppfordret Torvanger til å søke advokatbistand

Informasjonssjefen sier at Torvanger tok kontakt med Gjensidige Forsikring igjen samme høst for en fornyet vurdering av saken. Voll forteller også at selskapet har oppfordret Torvanger til å søke advokatbistand en rekke ganger.

- Sommeren 2014 kom Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen inn i saken, og vi har som dere vet sammen sett på om hennes medisinske og ervervsmessige situasjon nå er en annen enn hva vi opprinnelig la til grunn, sier Voll.

Arne Voll Gjensidige Forsikring
OPPFORDRET: Informasjonssjef for konserninformasjon i Gjensidige Forsikring, Arne Voll, forteller at selskapet har oppfordret Torvanger til å søke advokatbistand en rekke ganger. Foto: Gjensidige Forsikring.

Han forteller at Gjensidige Forsikring har dekket Torvangers kostnader til advokat, men at dette ikke har gitt resultater. 

- Det er derfor ikke riktig at vi har avvist gjenopptak basert på at reglene her er strenge. Saken ble som kjent gjenopptatt, men som følge av at Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen ikke har lykkes i å dokumentere at det er skaden som er ansvarlig for deres klients nåværende ervervssituasjon, ble da ytterligere erstatning til deres klient, utover den nødvendige advokatbistanden, avvist, sier Voll.

Er ikke enig i Gjensidiges fremstilling

Cathrine Torvanger kjenner seg ikke igjen i Gjensidige Forsikrings beskrivelse.

25-åringen forteller at hun ikke ønsket å avslutte saken, men at hun fikk et tilbud fra Gjensidige som hun valgte å akseptere, og at hennes rettigheter hos NAV ikke var avklart da saken ble avsluttet. Høsten 2011 fikk hun avslag på sin søknad om arbeidsavklaringspenger.

- Det er ikke riktig at Gjensidige Forsikring oppfordret meg gjentatte ganger om å kontakte advokat, men det stemmer at de nevnte at jeg hadde rett til advokat, sier Cathrine Torvanger til dinerstatning.no.

Heller ikke advokat Monica Ervik er enig i Gjensidige Forsikrings fremstilling av saken.  

- Saken har ikke vært gjenopptatt. Det er riktig at Gjensidige har dekket Torvangers advokatutgifter i forbindelse med å få saken vurdert, men gjenopptak er avslått av selskapet både etter skadeserstatningsloven og avtaleloven, sier advokat Monica Ervik til dinerstatning.no.

Ervik mener at Gjensidiges opplysning om at de på oppgjørstidspunktet presiserte at Torvanger kunne komme tilbake dersom hennes situasjon endret seg vesentlig, både når det gjaldt medisinske og ervervsmessige forhold, har gitt Torvanger en følelse av trygghet, som nå har vist seg ikke å være reell.   

Torvanger bekrefter at Gjensidige Forsikring ble kontaktet på nytt høsten 2012, et knapt år etter at oppgjøret ble utbetalt. Det var imidlertid av den medisinske spesialisten som hadde utarbeidet en spesialisterklæring. Vedkommende oppfordret Gjensidige til å gjenoppta saken. Etter dette skjedde ingenting.

Les flere artikler om trafikkskader her. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.