Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV. Foto: Shutterstock.
Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV. Foto: Shutterstock.

Erstatning og yrkesskade:
Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV

Du har krav på erstatning både fra forsikringsselskapet og NAV dersom du blir skadet på jobb. Det forteller advokat Monica Ervik.

Din arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV, og melde fra om skaden til Arbeidstilsynet. 

- Dersom dette ikke er gjort, er det viktig at du selv sørger for å melde skaden til NAV, sier advokat Monica Ervik tildinerstatning.no. 

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

En yrkesskade skal i utgangspunktet meldes til NAV innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. 

Her finner du skjemaet for melding av yrkesskade til NAV. 

Ervik jobber som advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er blant landets ledende advokatfirmaer på personskade, yrkesskade og erstatningsrett. Hun jobber også med områdene arbeid, trygd og forvaltningsrett.

Du kan ha krav på ménerstatning

Monica Ervik
ERSTATNING FOR YRKESSKADE: - Du kan også ha krav på ménerstatning dersom ulykken har påført deg skader som har medført 15 prosent varig medisinsk invaliditet, eller mer, forteller advokat Monica Ervik.

Dersom din skade blir godkjent som yrkesskade, vil du få et vedtak om «godkjent yrkesskade» fra NAV.

Ved godkjent yrkesskade har du en rekke fordeler i NAV-systemet, som for eksempel gunstigere beregning av uføretrygd og andre trygdeytelser samt dekning av utgifter til blant annet lege og fysioterapi av det offentlige.

- Du kan også ha krav på ménerstatning dersom ulykken har påført deg skader som har medført 15 prosent varig medisinsk invaliditet, eller mer, forteller Ervik. 

Ved beregning av ménerstatning i yrkesskadeforsikringssaker gjøres det fradrag for den ménerstatning man har krav på fra NAV. «Full» ménerstatning utbetales derfor delvis fra NAV, og delvis under yrkesskadeforsikringen.  

Her finner du skjema for Krav om ménerstatning fra NAV

Henter inn egne eksperter

NAV engasjerer ofte egne rådgivende leger eller henter inn uttalelser fra annen medisinsk spesialist for å utrede omfanget av de medisinske skadene du er påført i en slik prosess.

- Det er viktig å huske på at du i tillegg til ovennevnte rettigheter i NAV, også har krav på erstatning under din yrkesskadeforsikring dersom du har blitt skadet eller er påført sykdom under arbeid, forteller advokaten. 

Yrkesskadeforsikringen gir deg erstatning

Arbeidsgiver er nemlig forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring kan kravet rettes mot Yrkesskadeforsikringsforeningen.  

Les mer om yrkesskader her. 

Dersom en skade inntreffer på vei til eller fra jobb, vil skaden normalt ikke bli godkjent som yrkesskade av NAV. Du kan likevel ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen dersom arbeidsgiver har tegnet en utvidet yrkesskadeforsikring. 

- Dersom du blir utsatt for en yrkesskade anbefales det at du kontakter advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett så tidlig som mulig. Dine «rimelige og nødvendige» advokatutgifter har du krav på å få dekket av yrkesskadeforsikringselskapet, sier erstatningsadvokaten. 

- Du pådrar deg derfor ikke noen stor økonomisk risiko ved å la deg bistå av advokat i slike erstatningssaker, avslutter Ervik.